ข่าวสารเลื่อนงานผ้าป่าสามัคคี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ไปเป็นวันวิสาขบูชา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เนื่อด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ยังไม่สงบ โดยเฉพาะการระบาดในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของผู้ที่จะมาร่วมงาน คณะกรรมการจัดงานผ้าป่าสามัคคีร่มอารามธรรมสถาน
จึงเห็นสมควรเลื่อนการจัดงานดังกล่าว จากเดิมที่กำหนดไว้วันมาฆบูชาที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ไปเป็นวันวิสาขบูชาที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ >>