ข่าวสารเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ร่มอารามธรรมสถาน ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
๙๗ หมู่ ๓ ถนนคลอง ๑๐ ข้าง อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

อ่านต่อ >>
ยกเลิกการอบรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔
แจ้งข่าวยกเลิกการอบรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔
อ่านต่อ >>