ข่าวสาร

       เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม คณะผู้บริหารร่มอารามธรรมสถานได้ทำการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโควิดในห้องปฏิบัติธรรมและห้องรับประทานอาหาร โดยได้รับบริจาคจากผู้มีกุศลจิต เพื่อให้เพียงพอแก่การใช้งาน เครื่องดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทยใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง
                      

            

          


มาตรการป้องกันโควิด 19
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19
คณะผู้บริหารร่มอารามจึงกำหนดมาตรการป้องกันไว้อย่างรัดกุม.

อ่านต่อ >>