วิทยากร

 
สอนโดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ 

สำหรับผู้ที่ได้สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าอบรม ขอให้มาพร้อมกันเวลา 08:00 น เพื่อทำการตรวจโควิด (Antigen Test) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
29 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 หลักสูตร 5 วัน เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
16 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตร 5 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน