วิทยากร

สอนโดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ 

ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
26 กรกฎาคม 2564 - 28 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร 3 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
11 สิงหาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 หลักสูตร 5 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน