วิทยากร

 
สอนโดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ร่วมกับหลวงพ่อจิตติ ธมฺมวิโรจโน และพระอาจารย์ธีรโชติ จิรโชโต

สำหรับผู้ที่ได้สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าอบรม ขอให้มาพร้อมกันเวลา 08:00 น. เพื่อทำการตรวจโควิด19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้


ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
4 กรกฎาคม 2566 - 9 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 6 วัน เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
6 กันยายน 2566 - 10 กันยายน 2566 หลักสูตร 5 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน