วิทยากร

สอนโดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ และพระอาจารย์กิตติ สุธีโร

ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
7 พฤษภาคม 2564 - 9 พฤษภาคม 2564 หลักสูตร 3 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
23 มิถุนายน 2564 - 27 มิถุนายน 2564 หลักสูตร 5 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
26 กรกฎาคม 2564 - 28 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร 3 วัน เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน