ข่าวสารยกเลิกการอบรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔

 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโดวิดอยู่ในขั้นรุนแรง
เพื่อความเหมาะสมจึงขอยกเลิกหลักสูตรการอบรม วันที่ 29-31 มกราคม 2564