สื่อธรรมะของหลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ


หนังสือธรรมะที่ บมจ.อมรินทร์ ฯพิมพ์จำหน่าย
1. กรรมใคใครก่อ
2. บัญชีบุญดอกเบี้ยบาป
3. พาใจไปพบสุข
4. นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้
  (เขียนร่วมกับพระอาจารย์ท่านอื่น)
5. ธรรมะจากพระชาญชัย อธิปญฺโญ
6. บันไดสู่นิพพาน
หนังสือธรรมะที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
1. กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
2. บัญชีชีวิต
3. จริงเหนือความเป็นจริง
4. เราเลือกเกิดได้
5. ความจนที่น่ากลัว
6. ธรรมะจากธรรมชาติ
7. จากหอคอยสู่ดวงดาว
8. สุขได้ในทุกข์
9. ลวงตาลวงใจDVD

สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู

ความขัดแย้ง
เพื่อนตาย
   
การเกิด
ผลแห่งกรรม
   
กำไร-ขาดทุน ตอนที่ 1
กำไร-ขาดทุน ตอนที่ 2

สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม

1. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 1/6
2. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 2/6
   
3. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 3/6
4. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 4/6
   
5. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 5/6
6. สนทนาธรรม ใต้ร่มทิพย์ธรรมราม 6/6


กรรมใดใครก่อธรรมปทีป ตอน การภาวนา

1. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 1/7
2. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 2/7
   
3. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 3/7
4. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 4/7
   
5. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 5/7
6. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 6/7
   
7. ธรรมปทีป ตอน การภาวนา 7/7
 
MP3
1. ธรรมที่ครองโลก


2. จริงตามความเป็นจริง


3. วิปัสสนากรรมฐาน


4. สัมภาษณ์รายการธรรมาภิวัฒน์


5. เราเลือกเกิดได้


6. จริงเหนือความเป็นจริง


7. เรียนรู้จากธรรมชาติ


8. บันไดสู่นิพพาน


9. เห็นถูกทำถูก


10. แสงธรรมนำชีวิต

MUSIC
1. เพลงประจำร่มอาราม และที่ใช้ประกอบการอบรม