กิจกรรม 2565
รูปภาพหมู่

รูปภาพหมู่
play
จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วplay
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58

ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58 ณ ร่มอารามธรรมสถาน
ดูทั้งหมด >>
ภาพถ่ายร่มอาราม และภาพมุมสูง ต.ค. 2560
ภาพถ่ายร่มอาราม และภาพมุมสูง จากโดรน

รูปงานทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา

ดูทั้งหมด >>
ภาพถ่ายร่มอารามดูทั้งหมด >>
ภาพการปฏิบัติธรรม

รูปหลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญดูทั้งหมด >>
ภาพงานทำบุญ