ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58

ดูทั้งหมด >>
ภาพถ่ายร่มอาราม และภาพมุมสูง ต.ค. 2560
ภาพถ่ายร่มอาราม และภาพมุมสูง จากโดรน

รูปงานทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา

ดูทั้งหมด >>
ภาพถ่ายร่มอารามดูทั้งหมด >>
ภาพการปฏิบัติธรรม

รูปหลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญดูทั้งหมด >>
ภาพงานทำบุญ