กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564

ผู้สมัครหญิง

1.ชญาภา ศิบุ 2.ธมกร พชรป
3.พนิดา วัฒน 4.พรทิพย์ สมเก
5.วัลลภา ปราโ 6.สุธาศินี กุลก


ผู้สมัครชาย

1.พิภพ เหล่


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน