กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.พรอัญชลี พุกช 2.ยุคุนธร พงศ์
3.รัศมี ธรรม 4.วริญา แจ้ง
5.สารภี พุฒค 6.สุธิดา โตพั
7.สุภาวรรณ สินศ
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน