กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัลยกร ตันศ 2.เกษร ระมั
3.จุฬาภรณ์ บำรุ 4.ณัฐรัตน์ ตันศ
5.ทิพย์วิภา วิชั 6.ปวีณา เดชค
7.พรนิภา เพช 8.พิมพ์ชญา ภัทร
9.เพชรรัตน์ โอภา 10.ภัทรฤทัย เพ่ง
11.วิภาทิพย์ ปิ่น 12.ศศิธร โคโต
13.สมควร สุดส 14.สุขสวัสดิ์ บุญเ
15.สุนิษา มีเจ 16.อังสนา วงศ์
17.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.ธงไชย สมะจ 2.แผน จันท
3.วิชัย เกษม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน