กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.เกษร ระมั 2.จุฬาภรณ์ บำรุ
3.ปวีณา เดชค 4.วิภาทิพย์ ปิ่น
5.สมควร สุดส 6.สุขสวัสดิ์ บุญเ
7.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.ธงไชย สมะจ 2.วิชัย เกษม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน